Collectie: Gewichtsverlies dieet

Nupo Dieet is een dieet ontwikkeld om snel, veilig en efficiënt gewichtsverlies te bereiken. Het Nupo Dieet bestaat uit 6 Nupo Dieet producten per dag. Dit geeft je een minimale hoeveelheid calorieën en alle noodzakelijke voedingsstoffen, vitamines en mineralen die je lichaam nodig heeft. Met het Nupo Dieet vervang je al je maaltijden door 6 Nupo Dieet producten per dag gedurende een periode van maximaal 8 weken. Het Nupo dieet geeft je ca. 800 calorieën per dag en wordt daarom beschouwd als een Very Low Calorie Diet (VLCD). Het NUPO Dieet bestaat uit Nupo Dieet Shakes , Maaltijden en Soepen .
Dieetshake Dieetsoep Dieetmaaltijd -bundelaanbiedingen Value Packs

Nupo Diet is a diet developed to achieve fast, safe, and efficient weight loss. The Nupo diet consists of 6 Nupo Diet products per day. This gives you a minimal amount of calories as well as all the necessary nutrients, vitamins, and minerals that your body needs. With the Nupo diet, you replace all your meals with 6 Nupo Diet products per day for a period of up to 8 weeks. The Nupo diet gives you approx. 800 calories per day, and is therefore considered a Very Low Calorie Diet (VLCD). The NUPO Diet consists of Nupo Diet Shakes, Meals, and Soups.